REGULAMIN TURNIEJU TEMPISH FlOORBALL CUP 2019

§ 1

 • Organizatorem turnieju jest:
  UKS Gladiator Katowice
  Miasto Katowice
 • Współorganizatorem:
  STOWARZYSZENIE ELLGOTH
  Firma TEMPISH Polska sp. z o.o.

§ 2

 • W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja.
 • System rozgrywek zostanie podany w osobnym komunikacie i jest uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju.
 • Turniej odbędzie się w dwóch hala sportowych, oddalonych od siebie około 15 minut.
 • Na jednej hali Chłopcy, na drugiej Dziewczyny (informacje o Halach podane są na stronie tempishcup.com).
 • Turniej przewidziany jest na 16 zespołów ( 8 chłopców i 8 dziewcząt).

§ 3
Turniej przeznaczony dla Chłopców i dziewcząt z rocznika 2006 i młodsi ( liczy się data urodzenia).

 • Klub potwierdza swój udział w Turnieju organizatorowi drogą mailową w terminie ustalonym przez organizatora.
 • Nie dopełnienie tego obowiązku powoduje nie dopuszczenie klubu do Turnieju.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik wraz ze zgłoszeniem się jego drużyny do Turnieju wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, na portalach i stronach www organizatorów Turnieju, mediach społecznościowych w formie relacji z Turnieju.
 • Drużyny zgłoszone do Turnieju mają obowiązek wysłania listy zawodników do prowadzenia statystyk i relacji LIVE na stronie turnieju.
 • Każdy uczestnik na prośbę Organizatora musi okazać dokument tożsamość potwierdzając swój wiek.

§ 4

 • Sędziowie sporządzają z poszczególnych meczy protokoły które są do wglądu dla każdej drużyny.

§ 5

 • Obsadę sędziowską turniejów wyznacza organizator.
 • Zawody prowadzą sędziowie z aktualną licencją sędziowską Polskiego Związku Unihokeja lub sędziowie wskazani przez organizatora.
 • Obsadę sędziowską na cały turniej tworzy Sędzia Główny zawodów wraz z organizatorem.

§ 6

 • Drużyny uczestniczące w rozgrywkach pokrywają koszty
  1. indywidualnego ubezpieczenia zawodników (dobrowolnie),
  2. dojazdu,
  3. zakwaterowania.
 • Organizator meczu pokrywa koszty obsługi w tym:
  1. wynajęcia hali sportowej,
  2. sędziów,
  3. obsługi medycznej,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników,
  5. ubezpieczenia imprezy,
  6. Organizator turnieju pokrywa koszty pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych.

§ 7

 • Kolejność drużyn w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów:
  • za zwycięstwo – 2 punkty,
  • za porażkę – 0 punktów,
  • za remis – 1 punkt.
 • Przy uzyskaniu równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decyduje:
  • przy dwóch drużynach – bezpośredni pojedynek, liczba punktów i bramek w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek,
  • przy większej liczbie drużyn przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą tzw. małą tabelę pomiędzy zainteresowanymi drużynami i na jej podstawie ustala się kolejność.
 • W przypadku równej ilości punktów w tabeli pomocniczej stosuje się zasady jak w punkcie wyżej
  • Jeżeli na podstawie Tabeli nie można ustalić kolejności drużyn o miejscu decyduje losowanie dokonane przez sędziego głównego zawodów w obecności zainteresowanych drużyn i organizatora zawodów.

§ 8

 • Przed każdym spotkaniem sędzia sprawdza listę zgłoszonych zawodników. Pełna listę zawodników podaje się przed Turniejem.

§ 9

 • Zawodnik, który bierze udział w rozgrywkach nie może występować w dwóch drużynach w czasie trwania Turnieju.
 • W przypadku takiego przewinienia ostatnie spotkanie weryfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

§ 10

 • Zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy z numeracją – nie dotyczy to kolorystyki stroju bramkarza.

§ 11

 • W fazie Play-Off w przypadku konieczności wyłonienia zwycięzcy spotkania zarządza się rzuty karne.
 • Rzuty karne po nie rozstrzygniętym meczu wykonujemy 3 seriach rzutów karnych. Obowiązują przepisy Polskiego Związku unihokeja

§ 12

 • Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w obrębie boiska, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania.
 • Do obowiązków organizatora należy zapewnienie na obiekcie odpowiedniej liczby obsługi technicznej.
 • Organizator może nie dopuścić do strefy pomiędzy trybunami i bandami publiczności i osób postronnych.
 • W przypadku niemożności usunięcia osób nieuprawnionych do przebywania w tej strefie sędzia ma prawo do przerwania meczu i do nie dopuszczenia do jego odbycia. Takie zawody weryfikuje organizator po konsultacji z sędziami.
 • Klub jest odpowiedzialny za zachowanie swoich zawodników, osób funkcyjnych, działaczy i kibiców.

§ 13

 • Drużyna gospodarzy zawodów na wezwanie sędziego jako pierwsza wchodzi na boisko.
 • Sędzia zawodów podejmuje decyzje dotyczące wszystkich spraw związanych z rozegraniem meczu (np. spóźnienie drużyny gości, brak lub awaria oświetlenia oraz inne przypadki losowe).
 • Uczestnicy Turnieju Tempish Florball Cup 2019 zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.

§ 14

 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 • O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizatorowi.